Gắn thông tin đối ngoại, biển đảo với tuyên truyền các sự kiện quan trọng

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Ảnh Gia Hân
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Ảnh Gia Hân
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Ảnh Gia Hân
Lên top