Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phúc Thọ, Hà Nội:

Gần ngàn con vịt chết nghi do thức ăn nhiễm độc