VIỆT NAM LÀM CHỦ TỊCH ASEAN 2020:

Gắn kết và chủ động thích ứng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận búa Chủ tịch ASEAN từ Thủ tướng
Thái Lan Prayuth Chan-o-cha.Ảnh: NN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận búa Chủ tịch ASEAN từ Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha.Ảnh: NN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận búa Chủ tịch ASEAN từ Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha.Ảnh: NN
Lên top