Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Gần dân, trọng dân, toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng
trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch Nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV sáng 24.3. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch Nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV sáng 24.3. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch Nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV sáng 24.3. Ảnh: TTXVN
Lên top