Gắn bó mật thiết với nhân dân -Nét đặc sắc trong văn hóa cầm quyền của Đảng

PGS,TS Đỗ Xuân Tuất, Phó viện Trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng. Ảnh: P.V
PGS,TS Đỗ Xuân Tuất, Phó viện Trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng. Ảnh: P.V
PGS,TS Đỗ Xuân Tuất, Phó viện Trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng. Ảnh: P.V
Lên top