Gần 700 người tử vong do tai nạn giao thông trong tháng 10