Gần 70% khiếu nại của công dân liên quan đến đất đai

Đại biểu QH Vũ Tiến Lộc (Đoàn Thái Bình). Ảnh Quochoi.vn
Đại biểu QH Vũ Tiến Lộc (Đoàn Thái Bình). Ảnh Quochoi.vn
Đại biểu QH Vũ Tiến Lộc (Đoàn Thái Bình). Ảnh Quochoi.vn
Lên top