Gần 26.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 giúp dân phòng dịch, chống bão

Lên top