Gần 25.000 phạm nhân được Bộ Công an đề nghị giảm án phạt tù