Gần 2.000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại mỗi năm

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Lên top