Game thủ “đánh chiếm” công viên Tao Đàn để săn Pokemon