Facebook, Google chưa có ý kiến gì về Luật An ninh mạng

Chiều 15.6, Quốc hội tổ chức kỳ họp công bố kết quả kỳ họp thứ 5. Ảnh KH
Chiều 15.6, Quốc hội tổ chức kỳ họp công bố kết quả kỳ họp thứ 5. Ảnh KH
Chiều 15.6, Quốc hội tổ chức kỳ họp công bố kết quả kỳ họp thứ 5. Ảnh KH
Lên top