EVNCPC kêu gọi toàn thể CBCNV chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lụt

Ngay sau khi có thư kêu gọi, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo Công đoàn và
các Ban chức năng EVNCPC đã quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lụt.
Ngay sau khi có thư kêu gọi, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo Công đoàn và các Ban chức năng EVNCPC đã quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lụt.