Đường sắt tiếp tục tê liệt vì mưa lũ, hơn 30 đoàn tàu mắc kẹt