Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đường sá bị phá thế nào do bão số 2?

Ảnh XH.
Ảnh XH.