“Đường lưỡi bò” bị cài cắm vào nhiều hàng hóa là điều rất đáng suy nghĩ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh Trần Vương
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh Trần Vương
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh Trần Vương
Lên top