Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng:

Đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng với khát vọng phát triển của đất nước

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Nguồn: BNG
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Nguồn: BNG
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Nguồn: BNG
Lên top