Đường dây đánh bạc của gần 400 người nước ngoài cho thấy sự quản lý yếu kém

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (giữa); ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (thứ 2, từ phải qua); Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (thứ 2, từ trái qua) chủ trì hội nghị. Ảnh Phạm Quang Vinh
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (giữa); ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (thứ 2, từ phải qua); Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (thứ 2, từ trái qua) chủ trì hội nghị. Ảnh Phạm Quang Vinh
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (giữa); ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (thứ 2, từ phải qua); Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (thứ 2, từ trái qua) chủ trì hội nghị. Ảnh Phạm Quang Vinh
Lên top