“Đường chín đoạn” phi lý không thể biện minh cho yêu sách của Trung Quốc

Tiến sĩ Nguyễn Bá Sơn. Ảnh: VSIL
Tiến sĩ Nguyễn Bá Sơn. Ảnh: VSIL
Tiến sĩ Nguyễn Bá Sơn. Ảnh: VSIL
Lên top