Được ưu ái mua rẻ đất, Cty của Phan Văn Anh Vũ hưởng lợi hơn 570 tỉ đồng

Những khu nhà đã có người dân sống tại khu đô thị Đa Phước ,Đà Nẵng. Ảnh Thuỳ Trang
Những khu nhà đã có người dân sống tại khu đô thị Đa Phước ,Đà Nẵng. Ảnh Thuỳ Trang
Những khu nhà đã có người dân sống tại khu đô thị Đa Phước ,Đà Nẵng. Ảnh Thuỳ Trang
Lên top