Được phép ghi âm, ghi hình CSGT từ 15.1: Tăng quyền dân, giảm tiêu cực

Từ ngày 15.1.2020, người dân có quyền giám sát lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình. Ảnh: T.Vương
Từ ngày 15.1.2020, người dân có quyền giám sát lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình. Ảnh: T.Vương
Từ ngày 15.1.2020, người dân có quyền giám sát lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình. Ảnh: T.Vương
Lên top