VIỆC THU HỒI CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ SAI QUY TRÌNH:

Được cử tri và nhân dân đồng tình

Ông Nguyễn Phước Hoài Bảo từ Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Quảng Nam xuống làm nhân viên. Ảnh: A.C
Ông Nguyễn Phước Hoài Bảo từ Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Quảng Nam xuống làm nhân viên. Ảnh: A.C