Dừng xe chờ đèn đỏ, hai chị em bị xe khách cuốn tử vong