"Đừng vội đặt vấn đề lợi ích nhóm trong xây dựng luật"

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh Quang Hiếu/VGP
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh Quang Hiếu/VGP
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh Quang Hiếu/VGP
Lên top