Dùng trực thăng chữa cháy, nước chưa xuống đến lửa thì đã bốc hơi hết rồi

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ. Ảnh Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ. Ảnh Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ. Ảnh Quochoi.vn
Lên top