Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phần trả lời chất vấn của các bộ trưởng sau 2 ngày:

Đúng trọng tâm và thuyết phục