Đứng ngồi không yên vì khu “dịch vụ tâm linh” sắp mọc giữa thủ đô