“Đừng mang danh từ thiện để đánh bóng tên tuổi hay phô trương đạo đức”

Lên top