Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Đụng đến Chùa Cầu là đụng đến cái “đền thiêng“