Dùng công nghệ xét nghiệm ADN để xác định danh tính liệt sĩ

Sử dụng công nghệ để xét nghiệm ADN. Ảnh: P.V
Sử dụng công nghệ để xét nghiệm ADN. Ảnh: P.V
Sử dụng công nghệ để xét nghiệm ADN. Ảnh: P.V
Lên top