Đưa vụ án vi phạm đấu thầu tại CDC Hà Nội vào diện T.Ư theo dõi, chỉ đạo

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Ảnh Noichinh.vn
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Ảnh Noichinh.vn
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Ảnh Noichinh.vn
Lên top