Đưa việc xử lý hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên liên quan một số vụ án vào diện theo dõi

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại cuộc họp. Ảnh Nguyễn Điệp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại cuộc họp. Ảnh Nguyễn Điệp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại cuộc họp. Ảnh Nguyễn Điệp
Lên top