Đưa hàng nông thôn lên thành thị - sự cần thiết kết nối cung cầu

Hội chợ kết nối cung cầu đưa hàng nông thôn ra thành thị được ngành Công Thương và ngành Nông nghiệp PTNT triển khai đẩy mạnh vào dịp cuối năm. Ảnh: Vũ Long
Hội chợ kết nối cung cầu đưa hàng nông thôn ra thành thị được ngành Công Thương và ngành Nông nghiệp PTNT triển khai đẩy mạnh vào dịp cuối năm. Ảnh: Vũ Long
Hội chợ kết nối cung cầu đưa hàng nông thôn ra thành thị được ngành Công Thương và ngành Nông nghiệp PTNT triển khai đẩy mạnh vào dịp cuối năm. Ảnh: Vũ Long
Lên top