Đưa 3 huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh lên thành phố dựa trên tiêu chí nào?

Hà Nội sẽ đưa 3 huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh lên thành phố. Ảnh: Thuỳ Chi
Hà Nội sẽ đưa 3 huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh lên thành phố. Ảnh: Thuỳ Chi
Hà Nội sẽ đưa 3 huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh lên thành phố. Ảnh: Thuỳ Chi
Lên top