Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đưa 228 ngư dân từ Indonesia về nước an toàn