Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Du thuyền Genting Dream cùng hơn 2.000 khách du lịch quốc tế đến Nha Trang