Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII: Quán triệt sâu sắc bài học "dân là gốc"

PGS.TS Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh T.Vương
PGS.TS Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh T.Vương
PGS.TS Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh T.Vương
Lên top