Dự thảo văn kiện Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII: Điểm nhấn về “hạnh phúc” cho nhân dân

Người dân đón chào Tết Độc Lập- Quốc khánh 2.9. Ảnh: Sơn Tùng
Người dân đón chào Tết Độc Lập- Quốc khánh 2.9. Ảnh: Sơn Tùng
Người dân đón chào Tết Độc Lập- Quốc khánh 2.9. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top