Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường: Nhiều điểm quan trọng mang tính đột phá

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội là vấn đề lớn. Ảnh: Minh Hà
Ô nhiễm không khí tại Hà Nội là vấn đề lớn. Ảnh: Minh Hà
Ô nhiễm không khí tại Hà Nội là vấn đề lớn. Ảnh: Minh Hà
Lên top