Dự thảo Luật An ninh mạng: Tránh lợi dụng chiếm đoạt tài sản, đánh bạc

Đại biểu Nguyễn Trường Giang (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông) phát biểu. Ảnh: A.C
Đại biểu Nguyễn Trường Giang (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông) phát biểu. Ảnh: A.C
Đại biểu Nguyễn Trường Giang (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông) phát biểu. Ảnh: A.C