Dự thảo báo cáo tổng kết NQ19: Vai trò của Bộ TNMT đặc biệt quan trọng

Đồng chí Trần Tuấn Anh dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Bộ Tài nguyên Môi trường. Ảnh: Thành Trung
Đồng chí Trần Tuấn Anh dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Bộ Tài nguyên Môi trường. Ảnh: Thành Trung
Đồng chí Trần Tuấn Anh dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Bộ Tài nguyên Môi trường. Ảnh: Thành Trung
Lên top