Dự Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án sẽ trình QH vào kỳ họp thứ 8

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tại phiên họp sáng 10.12. Ảnh: QH
Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tại phiên họp sáng 10.12. Ảnh: QH
Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tại phiên họp sáng 10.12. Ảnh: QH
Lên top