“Dư luận bức xúc về hối lộ, móc nối giữa tư nhân và cán bộ”

Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga. Ảnh: QH
Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga. Ảnh: QH