Du lịch vịnh Hạ Long: Đại hạ giá thuê tàu, bán suất ăn bù lỗ