Dự kiến trình Bộ Chính trị đề án Phát triển kinh tế đô thị vào tháng 7.2021

Đồng chí Trần Tuấn Anh- Trưởng ban Kinh tế trung ương chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Trung
Đồng chí Trần Tuấn Anh- Trưởng ban Kinh tế trung ương chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Trung
Đồng chí Trần Tuấn Anh- Trưởng ban Kinh tế trung ương chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Trung
Lên top