Dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước sẽ dự Đại hội Đảng bộ Quân đội khoá mới

Lên top