Dự kiến ngày 12.7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ họp xác nhận tư cách ĐBQH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia trình bày báo cáo tại phiên họp. Ảnh: M.Hùng
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia trình bày báo cáo tại phiên họp. Ảnh: M.Hùng
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia trình bày báo cáo tại phiên họp. Ảnh: M.Hùng
Lên top