Dự kiến cần 610.000 tỉ đồng cho an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trình bày tờ trình. Ảnh: Minh Hùng
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trình bày tờ trình. Ảnh: Minh Hùng
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trình bày tờ trình. Ảnh: Minh Hùng
Lên top