Dự kiến các Bộ trưởng sẽ lên "ghế nóng” tại kỳ họp thứ 5

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan tham gia tranh luận tại phiên họp sáng 26.5 (Ảnh: QH)
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan tham gia tranh luận tại phiên họp sáng 26.5 (Ảnh: QH)
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan tham gia tranh luận tại phiên họp sáng 26.5 (Ảnh: QH)