Dù không phải là Uỷ viên Trung ương vẫn phải làm hết sức mình

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại họp báo. Ảnh Phạm Đông
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại họp báo. Ảnh Phạm Đông
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại họp báo. Ảnh Phạm Đông
Lên top